Bal in rechtse vijver op hole 9


Vraag: Bij mijn afslag op hole 9 gaat mijn bal rechts over de bomen, richting vijver. Ik heb hem echter niet zien vallen. Wat zijn de opties?

Antwoord:

Omdat de bal zowel out-of-bounds of in of buiten de vijver verloren kan gegaan zijn, zijn er een aantal scenario’s mogelijk:

1) Als je met quasi 100% waarschijnlijk weet dat je bal in de vijver terechtgekomen is (omdat jij of je flightgenoten hem in de vijver hebben zien plonsen of dat de balvlucht zodanig was), mag je geen provisionele bal spelen en moet je de regels van de waterhindernis toepassen. Welke opties je dan hebt, wordt hierna verder uitgelegd.

2) Als er nog maar de minste kans bestaat dat je bal niet in de vijver ligt, sla je dadelijk een provisionele bal. Als je uw bal niet terugvindt (niet in de vijver of niet erbuiten), dan moet je met de provisionele bal verder gaan.

3) Je vindt de bal wel terug, maar hij ligt out-of-bounds. Ook dan moet je met de provisionele bal verder gaan.

4) Je vindt toch alsnog je bal in de vijver, dan moet je de provisionele bal onmiddellijk opgeven. Je mag daar niet mee verder spelen. Je moet dan de waterhindernis regels toepassen.

Mijn bal ligt in het water of met heel grote waarschijnlijkheid. Welke waterhindernis opties heb ik dan? Omdat de hele vijver met rode paaltjes is omboord, moet je één van de laterale opties gebruiken:

a) Snijpunt bepalen waar je bal de waterhindernis ingegaan is. Vandaar binnen twee stoklengten droppen, niet dichter bij de vlag. Eventueel aan de overkant van de waterhindernis op gelijke afstand van de vlag.

b) Snijpunt bepalen waar je bal de waterhindernis ingegaan is. Vandaar in lijn met de vlag zo ver naar achter als je wil.

c) Teruggaan naar de plek van je vorige (af)slag.

d) Bal spelen zoals hij ligt.

Nu, zoals je op onderstaande foto kan zien, zijn optie a) en b) waarschijnlijk niet mogelijk (afhankelijk van het snijpunt). De enige overblijvende opties zijn c) en d). Dus de kans is heel groot dat je terug naar de teebox moet lopen (zelfs als je onder scenario 4) een provisionele bal had geslagen, dan moet je toch terug naar de vorige afslagplek).

Meer afbeeldingen
Bal in rechtse vijver op hole 9: afbeelding 1
Share Tweet Share Mail