Senioren Matchplay kampioenschap 2021


  • Kempense Golf Club
  • 04/Mar/2021

Het ziet er naar uit dat we ons voorlopig nog moeten aanpassen aan de coronabeperkingen. Zodra er verbeteringen zijn in de cijfers kunnen we mogelijk pas weer vrijuit golfwedstrijden organiseren. Maar zolang de baan open is kunnen we in elk geval het matchplay kampioenschap Senioren 2021 spelen.
Hieronder treft u het reglement aan. Het speelschema wordt uiterlijk 1 mei gepubliceerd op de website, maar de spelers krijgen ook bericht per mail. Inschrijven op i-golf. Meer info gewenst? Mail even naar senior Captain k.luijbregts@onsmail.nl

Het matchplay kampioenschap senioren wordt gespeeld tussen 1 mei en 15 oktober. Er is een afzonderlijk kampioenschap voor dames en heren. Hieronder het reglement:
De inschrijving staat open voor alle senioren van de KGC met een maximum (actieve) handicap van 36.0. Inschrijving via I-Golf. Uiterlijke inschrijfdatum 18 april 2021. Er vindt geen selectiewedstrijd vooraf plaats. Iedereen die inschrijft komt in het wedstrijdschema en speelt dus minstens één keer. De grootte van het schema hangt af van het aantal deelnemers en wordt opgesteld conform de door de R&A gebruikelijk gehanteerde speelschema’s van 16, 32 (of meer) deelnemers. Als het aantal inschrijvingen niet correspondeert met het op te stellen knockout schema, kan de wedstrijdleiding besluiten de spelers(sters) met de laagste handicaps een bye te geven, of een alternatief schema op te stellen.
Alle wedstrijden moeten gespeeld worden op eigen initiatief. De uiterste speeldatum van elke ronde zal op het schema vermeld worden. Spelers worden geacht zelf contact op te nemen met elkaar over de speeldatum. Het principe dat de laagste handicapper het initiatief moet nemen wordt niet meer toegepast. Indien beide spelers dat wensen kan de match ingepland worden voorafgaand aan een seniorendag, maar dat moet wel bij de inschrijving voor die dag aangegeven worden. De seniorencommissie beslist over wie doorgaat indien een wedstrijd niet tijdig gespeeld is (na overleg met beide spelers in kwestie). Het bijgewerkte schema wordt maandelijks gepubliceerd op de website of via e-mail gecommuniceerd aan de deelnemers.
De prijsuitreiking vindt plaats op de closing day op 28 oktober 2021.
De uitslag dient per mail doorgegeven worden aan de coördinators van de matchplay competitie: Kees Luijbregts ( k.luijbregts@onsmail.nl) en Marc Wijnen (wijnen.marc@telenet.be).
De wedstrijden van het matchplay kampioenschap worden gespeeld met verrekening van handicaps. Er wordt gespeeld van de standaard tees van de hoogste handicapper ( t/m 18,4 wit/blauw en vanaf 18,5 geel/rood). Het aantal strokes is 100% van het verschil in Playing Handicap van betreffende spelers. Echter indien het aldus berekende verschil 11 strokes of meer is wordt het aantal strokes gecorrigeerd volgens onderstaand schema:

Ontvangen strokesBegrensd totOntvangen strokesOntvangen strokes
11102320
12112420
13122521
14132621
15142722
16152822
17152923
18153024
19163125
20173226
21183326
221934 en meer27


Als de wedstrijd na 18 holes onbeslist is, wordt direct doorgespeeld in een sudden death play off, te beginnen op hole 1 (het aantal strokes per hole is opnieuw van toepassing.)

Bij eventuele geschillen beslist steeds de seniorencommissie.

Share Tweet Share Mail